1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Son Güncellemeler: Haziran 27, 2014

Şehid Ayetullah Dr. Behişti’nin adı İranlılar tarafından tanıdık bir isim olduğu gibi dünya halkları özellikle Müslümanlar içerisinde de aşina bir isimdir.

Ayetullah Muhammed Hüseyin Behişti İslam İnkılabının zaferinden önce uzun yıllar mücadelede bulunmuş ayrıca İslam İnkılabının zaferi ve İran İslam cumhuriyetinin kurulması sonrası da bu İslami nizamın temellerinin sağlanması yönünde büyük çaba ve fedakarlıklarda bulunmuştur. Ancak bu şehid’den geri kalan en önemli hatıra muhtelif alanlarda sistematik bir şekilde gündeme getirdiği derin ve aydınlatıcı görüşleridir.

Gerçi Ayetullah Muhammed Hüseyin Behişti’nin şehadetinden sonra onun eserleri ve düşüncelerinin yayınlanması yönünde önemli adımlar atıldı ama bu şehidin fikir yapısı ve düşüncelerinin önemli bir bölümü  halen gerektiği gibi topluma ve sevenlerine sunulmamış bulunmaktadır. Bunun için de “28 Haziran 1997 tarihinde şehid Dr. Behişti’nin düşüncelerinin yayılması ve onunla ilgili mazlumiyetin biraz olsun giderilmesi amacıyla “Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin Eserlerini ve Düşüncelerini Yayma-Koruma Vakfı” kurularak faaliyetini başlattı.

“Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin Eserlerini ve Düşüncelerini Yayma-Koruma Vakfı”nın tüzüğünde belirtilen hedefleri arasında o şehidin eser ve hayatının tanzim edilip yayınlanması, onun eserlerinin yabancı dillere çevrisinin yapılıp yayınlanması, onun eserleri ile ilgili kaleme alınmış kitap, makale, bilgisayar programları, filmi ve diğer kültürel eserlerin belirlenip yayınlanması, onun şehadet yıl dönümü törenlerinin düzenlenmesi ve Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin Eserlerini ve Düşüncelerini inceleme ve yorumlama amacıyla toplantıların düzenlenmesi gibi faaliyetler bulunmaktadır.

“Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin Eserlerini ve Düşüncelerini Yayma-Koruma Vakfı” son yıllarda Şehid Behişti’nin 17 eserini hazırlayarak yayınlamayı başarmış olup bu eserlerin orijinal isimleri bu tanıtım bilgisinin sonunda verilecektir. Ayrıca bu süre içinde muhtelif merkezlerde korunan şehid Behiştinin yazıları, konuşma ve görüntülerinin tesbit edilerek bir arada toplatılması için yoğun bir çalışma sürdürülmüştür. Bu müddet içinde Şehid Behişti’nin kendi eserlerinin yayınlanmasının yanı sıra onun eserleri ve düşünceleri ile ilgili de piyasada bir çok kitap yayınlanmış bulunmaktadır ve bu eserlerin belirlenerek aynı çatı altında toplatılması ve tanıtılması da ciddiyetle sürdürülmektedir.

Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin hayat biyografisinin yazılması amacıyla onun dostları, çalışma arkadaşları ve tanıyanları ile de röportajlar yapılmış, şehid Behişti’nin9 eserlerinin yayınlanmasıyla birlikte aynı zamanda eleştirmenler ve fikir sahiplerinden de bu eserlerle ilgili görüşlerini belirtmeleri çağrısında bulunulmuştur.

“Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin Eserlerini ve Düşüncelerini Yayma-Koruma Vakfı” 1998 yılında şehid Behiştinin şehadetinin 20. Yıl dönümünde anma törenlerinin düzenlenmesi amacıyla özel bir komite kurmuş ve bu komite yapılacak törenlerin nerede ve nasıl düzenlenmesi gereken hususları belirlemekle görevlendirilmiştir.

Söz konusu komite özellikle şu hususları dikkate almıştır:

–            Şehid Dr. Behişti’nin şahsiyetiyle ilgili en ufak bir ifrat ve tefrite kaçılmaksızın onun düşüncelerinin layıkıyla olduğu gibi tanıtılması amacıyla gerekli programın yapılması. Bu doğrultuda günümüzün sorunları ve meselelerine yol gösterici nitelikteki fikir ve yazılarına öncelik verilmesi üzerinde durulmaktadır. (Sosyal adalet ve İslam ekonomisi vs. gibi konular)

–            Programlar ve projelerin mümkün olduğunca az masraflı olması ve aşırı, gereksiz harcamalardan kaçınılmasına dikkat gösterilmeli

–            Toplumun muhtelif siyasi ve sosyal alanlarında Şehid Behişti’nin düşüncelerinin asıl muhatapları olarak İslami İran’ın genç nesline gereken ilginin gösterilmesi. Nitekim basit ama etkili programların hayata geçirilmesiyle şehid Behişti’nin eser ve düşüncelerinin genç kuşağa aktarılmasına özen gösterilmektedir.

–            “Kur’anı Kerim açısından Hak ve Batıl”, “İslam açısından musiki ve eğlence”, “Hüseyni Aşura’nın tarihi yorumu” ve “Çocukların eğitiminde özgürlüğün rolü” gibi konularda Şehid Behişti’nin konuşma kasetleri ve ses faillerinin yayınlanması.

–            Şehid Behişti’nin hayat biyografisini konu alan “Ebediyetin Sırrı” adında bir CD programının yayınlanması.

–            Şehid Behişti Tıp İlimler Üniversitesi ile Tahran Belediyesinin işbirliği ile Şehid Behişti Tıp İlimler Üniversitesinin Güney Doğu semtinde yer alan alana Şehid Behişti anısına bir anıtın dikilmesi projesi.

–            Nisan 2001 tarihinde  “Adalet ve Hürriyet” adı altında bilimsel bir sempozyumun düzenlenmesi

–            Yine 2001 yılında İsfahan kentinde Şehid Behiştinin bilimsel makamının anılması amacıyla “Mevcut Hukuki Düzende Anayasa” sempozyumunun düzenlenmesi

–            Tüm yurt genelinde çocukların hayal gücünün geliştirilmesi amacıyla  roman yarışlarının düzenlenmesi ve seçilmiş eserlerin “Semaya söyle” başlığı altında yayınlanması

–            Tahran’ın 7 Tir alanıyla ilgili hazırlanmış geniş kapsamlı projenin gerçekleşmesinin takibi

–            Şehid Behişti Tıp İlimler Üniversitesi kültürel bölümün işbirliği ile Şehid Behişti’nin eserlerinin incelenmesi ve yorumlanması amacıyla bilimsel sempozyumlar sekreterliğinin oluşturulması. Bu oturum şimdiye kadar,

“1- Aile sağlığı ve tanzimi kitabının incelenmesi ve yorumu (Şehid Behişti Tıp İlimler Üniversitesi – 2001)

2- “Yola koyulmada araştırmacı Şeraiti ( Meşhed Firdevsi Üniversitesi – 2001)

3 – “Anayasa’nın Teorik ilkeleri” kitabı’nın incelenmesi ve yorumlanması sempozyumu (Tahran Üniversitesi Sosyal bilimler fakültesi – 2002)

olmak üzere üç ayrı sempozyum düzenlemiş bulunmaktadır.

2006 yılında da Ayetullah Şehid Dr. Behişti’nin şehadetinin 25. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenlerinde aşağıdaki çalışmalara hayata geçirilmiştir.

– Eğitim ve Öğretim’de Şehid Behişti’nin rolü sempozyumu ( Din ve Ekonomi enstitüsünün işbirliği ile)

– Tahran ve İsfahan kentlerinde Şehid Behişti’nin eserlerinin incelenmesi ve yorumlanması panellerinin düzenlenmesi

– Şehid behiştinin hayat öyküsünü konu alan 13 bölümlük filmin hazırlanması için “Rivayet-i Feth Kültür Enstitüsü” ile işbirliği

– 7 Tir şehitlerinin tanıtımı amacıyla kitap yayımı

– Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin Eserlerini ve Düşüncelerini Yayma-Koruma Vakfının internet sitesinin güçlendirilmesi.

Allahu Tebarek ve Taala’nın yardımları ve Şehid Ayetullah Dr. Muhammed Hüseyni Behişti’nin Eserlerini ve Düşüncelerini Yayma-Koruma Vakfı sorumlarının aralıksız faaliyetleriyle bu şehidin düşüncelerinin daha geniş bir yelpazede yayınlanmasını temenni eder ve bu hususta sizlerin görüşlerinizi bekliyoruz.


sürümünü yazdırın
No comment for this content.Be first !

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Abonman

E-posta adresinizi girin:

Anket

 

1981 yılında Tahran’da Cumhuriyi İslami Partisinin merkez binasında vuku bulan korkunç patlamada şehid düşen  Ayetullah Muhammed Hüseyin Behişti ve 72. yakın çalışma arkadaşının 33. şehadet yıl dönümü merasimi Cuma günü öğleden sonra saat 18.30 ila 20 arasında Tahran’ın Behişti Zehra mezarlığında o şehidin ve 72 yaranını mezarlarının bulunduğu anıt bölümünde düzenlendi.